1. Hvem er vi?

Denne hjemmeside du besøger, ejes og drives af SmartResponse A/S (”SmartResponse”) og vores brand, ClubSmart, Vesterbrogade 149, bygn. 9. 5. 1620 København V, CVR nr. 25057325. Når vi bruger dine personoplysninger på vores hjemmeside, eller vi leverer vores tjenester til dig, er SmartResponse din dataansvarlige. Du kan kontakte os på:

– Telefon: +45 3823 7000

– Mail: info@clubsmart.dk

 

I din henvendelse bedes du angive din identitet, og hvad din forespørgsel angår. Vi vil anmode dig om at dokumentere din identitet, hvis dette ikke fremgår med tilstrækkelig tydelighed i din første henvendelse.

 

1.1 Vores samarbejdspartnere er også dataansvarlige

I det omfang du har accepteret videregivelse af dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere, er disse selvstændige dataansvarlige for den videre behandling af dine personoplysninger. Information om hvordan dine personoplysninger behandles af vores samarbejdspartnere, udleveres af den enkelte samarbejdspartner.

 

2. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne markedsføre overfor dig. Hvis du tilmelder dig vores markedsføring giver du samtykke til, at vi kan kontakte dig på den måde som specifikt anført i samtykket. Vores behandling sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (a). Når markedsføringen målrettes til dine specifikke forhold ud fra dine besvarelser omkring interesseområder og øvrige forhold i vores spørgeskema, sker behandlingen på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f), hvor vores legitime interesse går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder. SmartResponse foretager en automatisk evaluering af dine personoplysninger med henblik på at målrette markedsføringen til dig. SmartResponse anvender ikke automatiske afgørelser.

Vi behandler også dine personoplysninger til at kunne besvare dine henvendelser. Hvis du kontakter os med spørgsmål eller klager, behandler vi dine oplysninger med henblik på at kunne håndhæve eller forsvare et retskrav, dvs. vi forfølger en legitim interesse. Vores behandling sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f), hvor vores legitime interesse går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder.

Endelig behandler vi også dine personoplysninger når du interagerer med vores hjemmeside. På vores hjemmeside behandler vi cookies med det formål, at hjemmesiden er funktionel, kan optimeres og kan anvendes til markedsføring. Vores behandling sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (a). Du finder flere oplysninger om denne praksis i pkt. 4 nedenfor.

 

2.1 Hvordan deler vi dine personoplysninger

SmartResponse videregiver dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere som anført i det specifikke samtykke du har afgivet, dog forudsat at dine personoplysninger møder samarbejdspartnerens ønsker. Videregivelsen omfatter også dine besvarelser i vores spørgeskema. Den enkelte samarbejdspartner er herefter dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i eget regi. Vores samarbejdspartnere er oplistet i samtykket med angivelse af din ønskede kontaktform, emnerne for henvendelse til brugeren samt samarbejdspartnerens kontaktoplysninger. Videregivelsen sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (a) og art. 6 (1) (f).

Vi videregiver derudover ikke oplysningerne til tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller hvis det er nødvendigt for at vi kan forsvare et retsligt krav. Videregivelsen sker i så fald på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (c) og art. 6 (1) (f).

Trækker du dit samtykke til markedsføring tilbage, sender vi dig ikke længere direkte markedsføring, men vi opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med det samtykke, du gav, og dit ønske om at trække dit samtykke tilbage med henblik på at dokumentere overholdelse af GDPR og markedsføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1)(f).

 

3. Hvad indsamler vi og hvorfra?

Vi behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger såsom navn, e-mail, køn, IP-adresse, telefon, adresse, samt oplysninger om dine interesseområder og øvrige forhold ud fra dine besvarelser i vores spørgeskema.

Kilderne til personoplysningerne er altid dig selv når du aktivt tilmelder dig aktiviteter på vores hjemmesider. SmartResponse indkøber også personoplysninger fra andre der har indsamlet dine personoplysninger til brug for markedsføring fra os, og hvor oplysninger kan videregives til os.

Vi behandler ikke særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger).

 

4. Hvordan bruger vi cookies og pixel tags?

På vores hjemmeside bruger vi en række metoder, som fx cookies og pixel tags.

 

Tredjemand kan også indsamle oplysninger gennem hjemmesiden ved hjælp af cookies, tredjemandsplugins og -widgets. Disse tredjemænd indsamler oplysningerne direkte fra din internetbrowser, og behandlingen af oplysningerne er underlagt deres egen privatlivspolitik.

 

Vi bruger som udgangspunkt tre kategorier af cookies på vores hjemmeside:

Funktionelle: Disse cookies er nødvendige for hjemmesidens grundlæggende funktionalitet, og er derfor altid aktiveret. Funktionelle cookies gør blandt andet, at du bliver husket, mens du browser rundt på vores hjemmeside i en enkelt session eller fra gang til gang, hvis du ønsker dette. De hjælper i forbindelse med sikkerhedsproblemer og overholdelse af regler.

 

Performance: Performance-cookies giver os mulighed for at forbedre funktionaliteten af vores hjemmesiden ved at følge brugen deraf. I nogle tilfælde forbedrer disse cookies vores behandlingstid i forbindelse med din anmodning og giver os mulighed for at huske dine hjemmesideindstillinger. Deaktivering af performance-cookies kan forringe de skræddersyede anbefalinger og hjemmesidens ydeevne.

 

Sociale medier og annoncer: Cookies til integration af sociale medier giver dig mulighed for at oprette forbindelse til dine sociale netværk og dele indhold fra vores hjemmeside via sociale medier.

Markedsføringscookies (fra tredjemand) indsamler oplysninger, som bidrager til at skræddersy annoncer til dine interesser, både på og uden for vores hjemmeside. I nogle tilfælde indebærer disse cookies behandling af dine personoplysninger. Deaktivering af markedsføringscookies kan medføre, at du ser annoncer, som ikke er lige så relevante for dig, eller at du ikke kan oprette korrekt forbindelse til Facebook og andre sociale medier, og/eller at du ikke kan dele indhold på sociale medier.

 

Når du besøger vores hjemmeside, får du mulighed for at acceptere eller fravælge alle cookies, på nær de cookies, der er nødvendige for at kunne drive hjemmesiden.

 

Hvis du herudover ikke ønsker, at vi sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser. Det kan du gøre i internetindstillingerne på hver af dine browsere og enheder.

 

Du kan også vælge at få din computer til at advare dig, hver gang der sendes en cookie, eller du kan vælge at deaktivere alle cookies. Alle browsere er lidt forskellige, så kig i din browsers hjælpefunktion for at finde den rigtige måde at ændre dine cookieindstillinger på.

 

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi opbevarer dine oplysninger inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller lande, der har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Disse lande har en databeskyttelseslovgivning, der svarer til lovgivningen i EØS, for så vidt angår dine oplysninger.

 

Hvis vi deler dine oplysninger med virksomheder, der er hjemmehørende uden for (i) EØS eller (ii) lande med et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, indgår vi aftale med disse virksomheder om, at de skal håndtere dine oplysninger på tilsvarende grundlag som os. I sådanne tilfælde sikrer vi, at de overførte oplysninger er beskyttede. Nærmere oplysninger om overførslen, herunder kopi af dataoverførselsaftaler, som vi anvender, kan rekvireres ved henvendelse til os.

 

6. Hvornår sletter vi dine personoplysninger?

Som udgangspunkt behandler vi dine personoplysninger, så længe du er tilmeldt markedsføring fra os. Derefter opbevarer vi personoplysningerne i op til 3 år, afhængigt af de konkrete oplysninger, for at kunne dokumentere korrekt samtykke indhentelse, videregivelse og anvendelse.

 

7. Hvad er dine rettigheder?

Du har efter databeskyttelsesforordningens kapitel III en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

· Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
· Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
· Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målretning af direkte markedsføring overfor dig på baggrund af dine besvarelser i vores spørgeskema
· Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid ved enten at bruge de frameldingsfunktioner, som er fremhævet i den seneste kommunikation modtaget fra os, eller ved at du kontakter os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
· Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Der kan være betingelser eller begrænsninger til dine rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet eller sletning i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

9. Hvordan sikrer vi dine oplysninger?

Vi vælger at bruge leverandører, der implementerer sikkerhed i overensstemmelse med branchepraksis for god it-sikkerhed. Dette omfatter, når det er nødvendigt, hensigtsmæssigt og muligt, at få skriftlige forsikringer fra tredjeparter der har adgang til dine personlige oplysninger, hvori de skal garantere, at de vil beskytte din data med sikkerhedsforanstaltninger, der er udformet til at give et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Imidlertid kan intet informationssystem være 100% sikkert. Så vi kan ikke garantere den absolutte sikkerhed for dine oplysninger. Desuden er vi ikke ansvarlige for sikkerheden, ved de oplysninger du sender til os via netværk, som vi ikke selv kontrollerer, herunder internet og trådløse netværk.